Prof. Dr. Havva Işık

Kazı Başkanı

Adı Soyadı: Havva Işık
Doğum Tarihi:10 Aralık 1956, Kütahya
Öğrenim Durumu:
Lisans:Klasik Arkeoloji, İstanbul  Üniversitesi 1974-1979
Doktora:Klasik Arkeoloji, Philipps Üniversitesi, Almanya 1980-1987
Yabancı Dil: Almanca.
e-mail: havva@akdeniz.edu.tr
patara88@gmail.com

 

 

Görev Unvanı Görev Yeri

Yıl

Dr. Philipps Üniversitesi 1987
Yard.Doç. Atatürk Üniversitesi 1988
Doç. Akdeniz Üniversitesi 1993
Prof. Akdeniz Üniversitesi 1999


Projelerde Yaptığı Görevler :

Patara Antik Kenti Kazısı, 1988 –
Tlos Antik Kenti Yüzey Araştırması Başkanı, 1992-2002.
Tlos Antik Kenti Kazısı Başkanı, 2005-2008
Patara Antik Kazısı Başkanı, 2009-

İdari Görevler :
Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi Müdürü, Akdeniz Üniversitesi, 1992 –
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Akdeniz Üniversitesi, 1992-2001
Akdeniz Üniversitesi’nde kurul üyelikleri, 1990-

ilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Arkeoloji Enstitüsü
Alman Arkeoloji Enstitüsü
Mainz Bilimler Akademisi  Winckelmann Kurumu üyesi Stendal / Almanya
AntalyaMimarlar Odası
Alman Arkeoloji Enstitüsü Uluslararası Lahit Korpus Bilimsel Üyeliği Berlin / Almanya

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1] Işık-İşkan, H.,  “Die Felsgräber von Patara”, Akten des II. Internationalen Lykien Symposions in Wien. Bd. II, 87-96, (1993).

2] Işkan-Işık, H., “Porträtstele des Mimen Eucharistos aus Patara”, Epigraphica Anatolica 21, 78-83, (1993). (77-91 S. Şahin ile).

3] Işık-İşkan, H., “Überlegungen zur Typologie der lykischen Sarkophage”, Lykia 1, 1994, 42-51.

4] Işık-İşkan, H., “Demos. Zur späten Überlieferung einer klassischen Personifikation”, Römische Mitteilungen 102, 1994, 153-160.

5] Işık-İşkan, H.,  “Die Grüfte von Patara”, Lykia 2, 1995, 187-216  (N.Çevik ile).

6] Işık-İşkan, H., “Structural links between the house and the tomb in Lycia”, Habitat II Tarihten Günümüze Konut ve Yerleşme (1996) 171-182 (F.Işık ile).

7] Işık-İşkan, H., “Eine bronzene Statue aus dem schwarzen Meer ”, Antike Plastik 26, 1998, 91-99.

8] Işık-İşkan, H., “Ein stadtrömisches Prinzenporträt der iulisch-claudischen Dynastie im Museum von Samsun/Türkei”,  Römische Mitteilungen 106, 1999, 111-117.

9] Işık-İşkan, H., “Überlegungen zu einem Gemmenporträt aus Patara und zur Ikonographie der Faustina maior”, Antike Kunst 42, 1999, 92-98.

10] Işık-İşkan, H., “Ein Porträtfragment aus Patara”, Günışığında Anadolu. Anatolia in Daylight. Cevdet Bayburtluoğlu için yazılar. Essays in Honour of Cevdet Bayburtluoğlu (2001) 132-138.

11] Işık-İşkan, H., “Ein Siegersarkophag aus Patara”, Asia Minor Studien 44, 2002, 145-164.

12] Işık-İşkan, H “Zum Totenkult in Lykien I: Ein datierbares Felsgrab in Patara und Leichenspiele  in   Lykien”, Istanbuler Mitteilungen 52, 2002, 273-309.

13] Işık-İşkan, H., “Zwei Privatporträts aus Patara. Bemerkungen zur Chronologie der Klinenporträts”, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 117, 2002, 251-282.

14] Işık-İşkan, H., “Zum Totenkult in Lykien II: Schlachtopfer und Libation an lykischen Gräbern”,   Anadolu’da Doğdu. Fahri Işık Armağanı (2004) 379-417.

15] Işık-İşkan, H., “Der Einfluss des späthethitischen Kulturraumes auf die Grabreliefs in Lykien”, Akten der zweiten Forschungstagung des Graduiertenkollegs ‘Anatolien und seine Nachbarn’, 2004, 151-175.

16] Işık-İşkan, H., “Ein neuentdecktes Pfeilermonument in Arsada”, Akten des Internationalen Kolloquiums über ‘Grabtypen und Totenkult im südwestlichen Kleinasien’, LYKIA 6, 2005, 125-130.

17] Işık-İşkan, H., “Likya Ev Mimarisi Üzerine Düşünceler”, (F. Işık ile), 60. Yaşında Sinan Genim’e Armağan Makaleler, 2005, 398-415.

18] Işık-İşkan, H  “Patara’dan bir Demos Kabartması”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı EUERGETES, 2008, 639-648.

19] H. İşkan Işık – W. Eck – H. Engelmann, “Der Leuchturm von Patara und Sex. Marcius Priscus als Statthalter der Provinz Lycia von Nero bis Vespasian” ZPE 164, 2008, 91-121.

20] Işık-İşkan, H.,  “Eine Grabstele von Patara”, Festschrift Elmar Schwertheim, T. Korkut ile birlikte, baskıda (2008).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1.      İşkan-Işık, H., “Patara 1988”,  KST XI. 2, 1989, 1-21 (F.Işık ile).

2.     İşkan-Işık, H., “Patara 1989. Nekropol Çalışmaları”, KST XII. 2, 1990, 31-33.

3.     İşkan-Işık, H.,  “Patara 1990. Nekropol Çalışmaları”, KST XIII. 2, 1991, 237-239.

4.      İşkan-Işık, H.,   “Patara 1991. Tepecik Nekropolü”, KST XIV. 2, 1992, 389-392.

5.     İşkan-Işık, H.,    “Patara 1992. Tepecik Nekropolü”, KST XV. 2, 1993, 283-286.

6.     İşkan-Işık, H.,    “Patara 1993. Tepecik Nekropolü”, KST XVI. 2, 1994, 255 (Ö. Kaynak ile).

7.     İşkan-Işık, H.,   “Patara 1994. Yayın Çalışmaları”, KST XVII. 2, 1996, 166-167 (G. Işın     ile).

8.     İşkan-Işık, H.,    “Patara 1995. Oygu Mezar Kazıları”, KST XVIII. 2, 1996, 191-199 (N. Çevik ile)

9.     İşkan-Işık, H.,    “Patara 1997. Oygu Mezar Kazıları”, KST XX. 2, 1999, 162-166 (N. Çevik ile).

10.  İşkan-Işık, H.,    “Patara 1998”, KST XXI. 2, 2000, 91-104 (N. Çevik ile).

11.  İşkan-Işık, H.,   “Tlos 1994”, AST XIII, 1996, 185-203 (N.Çevik ile).

12.  İşkan-Işık, H.,    “Tlos 1997”, AST XVI. 2, 1999, 423-442 (N. Çevik ile).

13.   İşkan-Işık, H.,   “Tlos 1999”, AST XVIII. 2, 2001, 169-180 (N. Çevik ile).

14.   İşkan-Işık, H.,   “Tlos 2001”, AST XX, 2003, 99-112 (ekip üyeleri ile).

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Işık-İşkan H.,  Milliarium Lyciae. Das Wegweisermonument von Patara/Patara Yol Kılavuz Anıtı, LYKIA 4. 2001 (F. Işık  ve N. Çevik ile).

 

Diğer yayınlar :

1. Işık-İşkan, H., “Yeraltında Oygu Gömüt”, ATLAS 1995, 190 (N. Çevik ile).

2. Işık-İşkan, H., “Uyanan Güzele Ağıt”, ATLAS 65, 1998, 110-114.

3. Işık-İşkan, H., “Patara’da Oygu Mezarlar ve Ölü Gömme Geleneği”, Cumhuriyet Bilim Teknik, 19 Eylül 1998, 17-18 (N. Çevik ile).

4. Işık-İşkan, H.,  “Akseki ve Çevresindeki Arkeolojik Kalıntılar”, Sanatsal Mozaik, 2000 (N. Çevik ile).

5. Işık-İşkan, H.,  “Anadolu Hekimleri”, Antalya Tabib Odası Yayın Organı, 6/13, Mart 2001, 9.

6. Işık-İşkan, H.,    “Antik Çağda Spor ve Antalya”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Gazetesi, 19 Ocak 2001, S. 6.

7. Işık-İşkan, H.,  “Patara Özelinde Kültür Turizmi”, Mimarlık, Şubat 2002, 50-52 (F. Işık ile).