Yayınlar

Kitaplar:

1] F. Işık, Patara. The History and Ruins of the Capital City of Lycian League (2000).

2] F. Işık – H. İşkan – N. Çevik, Miliarium Lyciae. Patara Yol Kılavuz Anıtı/ Das Wegweisermonument von Patara, Önrapor/Vorbericht. Lykia IV, 1998/1999 (2001).

3] T. Korkut – G. Groshce, Das Bouleuterion von Patara. Versammlungsgebäude des lykischen Bundes, Patara II.1, 2007.

4] G. Işın, Patara Terracottaları, Hellenistik ve Erken Roma Dönemleri, Patara V.1, 2007.

5] E. Dündar, Patara Unguentariumları, Patara IV.1, 2008.

6] S.-G. Bruer – M. Kunze, Der Stadtplan von Patara und Beobachtungen zu den Stadtmauern , Patara I.1, 2010.
Makaleler

1] F. Işık, “Patara. Dünü, Bugünü ve Geleceği”, TürkAD 29, 1991, 35-49.

2] F. Işık, “Der Hl. Nikolaos von Patara und sein Grab in Myra”, Belleten 219, 1993, 401-411.

3] H. İşkan (Yılmaz), “Die Felsgräber von Patara”, Akten des II. Internationalen Lykien Symposions in Wien. Bd. II (1993) 87-96.

4] F. Işık, “Pttara im Land vom hethitischen Lukka und homerischen Lykia”, Lykia I, 1994, 1-11.

5] F. Işık, “Tempelgräber von Patara und ihre anatolischen Wurzeln”, Lykia 2, 1995, 160-186.

6] H. İşkan Yılmaz – N. Çevik, “Die Grüfte von Patara”, Lykia 2, 1995, 187-216.

7] K. E. Großschmidt, “Antropologische Untersuchungen zu den Felsgrüften in Patara/Lykien”, Lykia 2, 1995, 217-240.

8] B. Varkıvanç, “Eine Altarbekrönung aus Patara”, Adalya 2, 1997, 87-95.

9] S. Bulut-F. Gülşen, “Patara Bodrum Oda Mezarı”, Adalya 2, 1997, 189-205.

10] E. Öner, “Eşen Çayı Taşkın-Delta Ovasının Jeomorfolojisi ve Antik Patara Kenti”, Ege Coğrafya Dergisi 9, 1997, 89-130.

11] P. Yılmaz, “Koruma Yasalarımız ve Patara Antik Kenti”, Turizm ve Çevre. Oleyis Vakfı Yayınları (1997) 45-86.

12] E. Öner, Zur Geomorphologie der Eşen-Deltaebene und des antiken Hafens von Patara in der Südwesttürkei”, Adalya 3, 1998, 207-220.

13] F. Işık, “Patara. Eine lykische Metropole erwacht aus ihrem , Antike Welt (1999,V) 477-493.

14] G. Işın, “Apollo of Patara”, Lykia 3, 1999, 65-70.

15] H. İşkan-Işık, “Überlegungen zu einem Gemmenporträt aus Patara und zur Ikonographie der Faustina maior”, Antike Kunst 42, 1999, 92-98.

16] B. Varkıvanç, “Patara’da Bir Seramik İşliği”, Adalya 5, 2001-2002, 137-153.

17] K. T. Kahya, “Patara Dark Age Pottery”, Adalya 5, 2001/2002, 35-57.

18] F. Işık, “Bir Koruma Misyonu’nun Öyküsü: Patara”, TAÇ Vakfı’nın 25 Yılı Anı Kitabı, Türkiye’de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras (2001) 237-244.

19] H. İşkan-Işık, “Ein Porträtfragment aus Patara”, Günışığında Anadolu. Anatolia in Daylight. Cevdet Bayburtluoğlu için yazılar. Essays in Honour of Cevdet Bayburtluoğlu, 2001, 132-138.

20] G. Işın, “Ointment/Medicine Vessels from Patara: An Overview of a simple Hellenistic Form in the Ancient Mediterranean World”, Archäologische Anzeiger, Heft 1, 2002, 85-96.

21] G. Işın, “Terrakotten als Grabbeigaben in den Nekropolen von Patara”, BaBesch Supplements 8, 2002, 107-115.

22] H. İşkan-Işık, “Zum Totenkult in Lykien I: Ein datierbares Felsgrab in Patara und Leichenspiele in Lykien”, Istanbuler Mitteilungen 52, 2002, 273-309.

23] H. İşkan-Işık, “Zwei Privatporträts aus Patara. Bemerkungen zur Chronologie der Klinenporträts”, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 117, 2002, 251-282.

24] H. İşkan-Işık, Ein Siegersarkophag aus Patara”, Asia Minor Studien 44, 2002, 145-164.

25] T. Korkut, “Steinerne Mörserschalen aus Patara”, Archäologische Anzeiger, Heft 1, 2002, 233-245.

26] T. Korkut, “Zur lykischen Badearchitektur im Lichte der Thermen von Patara”, Istanbuler Mitteilungen 53, 2003, 445-45.

27] T. Korkut – G. Grosche, “Das Bouleuterion von Patara. Ein vorläufiger Bericht über die bisherigen Grabungen”, bkz.: Anadolu’da Doğdu. Festschrift für Fahri Işık zum 60. Geburtstag, 2004, 439-460.

28] H. Engelmann, “Tiberius Claudius Flavianus Eudemus und das Theater von Patara”, bkz.: Anadolu’da Doğdu. Festschrift F. Işık zum 60. Geburtstag, 2004, 293-296.

29] H. Engelmann, “Marcus Agrippa in Patara”, ZPE 146, 2004, 129.

30] H. Engelmann, “Archiereus und Lykiarch”, ZPE 154, 2005, 181-182.

31] H. S. Alanyalı, “Patara Tiyatrosu 2004 Çalışmaları”, Anadolu/Anatolia 29, 2005, 1-12.

32] F. Işık, “Patara”, Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien. Geplantes und Erreichtes, Akten des internationalen Symposions 6/7. August 2004 in Bergama, BYZAS 3, 2006, 263-279.

33] H. Engelmann, “Zur Lykiarchie”, ZPE 158, 2006, 183-186.

34] H. Engelmann – T. Korkut, “Eine Inschrift aus Patara”, bkz.: T. Takoğlu (ed.) Anadolu Arkeolojisine Katkılar. 65. Yaşında Abdullah Yaylalıya Sunulan Yazılar (2006) 307-312.

35] T. Korkut, “The Parliament Building of Patara. A Preliminary Report”, 16. International Congress of Classical Archaeology, Boston 23-26 August 2003, (2006) 93-97.

36] G. Işın, “Hellenistic and Roman Pottery of Patara” bkz. : XVI International Congress of Classical Archaeology 23-26 August 2003 Boston (2006) 98-102.

37] Ş. Özüdoğru, “Pttara and Wakhssepddimi (Wekhssere II) ”, Adalya 10, 2007, 31 – 48.

38] H. Engelmann, “Die Inscriften von Patara. Eine Übersicht”, bkz.: Ch. Schuler (ed.), Griechische Epigraphic in Lykien (2007) 133-140.

39] G. Işın, An Achaemenid Stamp Seal from Patara” bkz.: The Achaemenid Impact on Local Populations and Culture in Anatolia (6th – 4th Centuries B.C.) May 20-21, 2005 Istanbul, (2007) 75-82.

40] T. Korkut, “Die kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik aus Patara”, Les produits et les marches. Ceramique antique en Lycie, Poitiers 21-22 Mart 2003, Céramiques Antiques en Lycie, Études 16, 2007, 191-224.

41 ] Ş. Özüdoğru – E. Dökü, “Patara Seramik Fırınları”, SERES IV, 2007, 399-411.

42] F. S. Alanyalı – D. Şen, “Patara Hurmalık Hamamı Frigidariumu ve Seramiklerinin Stratigrafik Olarak Değerlendirilmesi”, SERES IV, 2007, 412-430.

43] T. Korkut, “Roma Dönemi Patarası Yemek Pişirme Kapları: Tavalar”, SERES IV, 2007, 431-449.

44] F. F. Gülşen, “Wall Heating Systems in the Roman Period Lycian Baths-The Examples at Patara and Tlos”, Adalya 10, 2007, 223-259.

45] Alanyalı H.S., Alanyalı F., Çabuk A., Deveci A., Ergincan F., Avdan U., “Using Global Positioning System Capabilities for the Determination of Archaeological Protection Area Boundaries: Patara Case” Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2007, 235.

46] Deveci A., Çabuk A., Ergincan F., Avdan U., Akca, S., Alanyalı, H.S., “Ballon Photogrammetry in Archaeology: Patara Case” Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2007, 210.

47] G. Işın, “General Outlook to the Hellenistic Pottery of Patara” bkz.: S. Lemaitre (Ed.), Les prouduits et les marchés. Céramique antique en Lycie (VIIe s. Av. J.-C.-VIIe. ap.J.-C.) (2007) 137-149.

48] T. Korkut, T., “Die spätantäke und frühbyzantinische Keramik aus Patara”, bkz.: B. Böhlendorf-Arslan (Ed.) I. International Ceramic Congress, Çanakkale 28-30 Mayıs 2005, Byzas 7 (2007) 147-168.

49] Ç. Uygun, “Patara Tepecik Nekropolü’nden İtalya ve Kıbrıs Sigillatası Örnekleri”, III. – IV. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu/Anatolia Suppl. 2 (2008) 305-322.

50] H. İşkan-Işık, “Patara’dan bir Demos Kabartması”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı EUERGETES, 2008, 639-648.

51] G. Işın, “Patara’dan Terrakotta bir Portre-büst”, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı EUERGETES, 2008, 587-599.

52] G. Işın, “The Premilinary Report to the Hellenistic Pottery of Patara from “Tepecik Hill” Excavations”, Asia Minor Studien, (2008) 157-171.

53] F. F. Gülşen, “Patara’daki Roma Dönemi Hamamlarında Planlama ve Mimari”, Doğudan Yükselen Işık. Anadolu Arkeolojisine Katkılar. Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağan Kitabı (2008).

54] Ş. Aktaş, “Tombs of the Exedra Type and Evidence from the Pataran Examples”, Adalya XI, 2008, 235-261.

55] J. Ganzert, “Doch kein Erdbeben in Patara?”, Antike Welt (2008, IV).

56] G. Işın, “Patara tepecik Akrapolü ‘Bey Evi’ Kazıları (2003-2007) Geç Arkaik-Erken Klasik Dönem Terracottaları”, Olba XVIII, 2010, 85-106.

57] H. İşkan-Işık – T. Korkut, “Eine Grabstele von Patara”, Festschrift Elmar Schwertheim, (2008) baskıda.

58] F. Işık, “Patara’nın kentsel Oluşumu ve Gelişimi”, H. Abbasoğlu-F. Kolb (Edit.) baskıda (2008).

Kazı Raporları:

Patara Kazı Ekibi Üyeleri’nin sorumlu oldukları alanlarda yürüttükleri kazı çalışmalarının ve Patara egemenlik alanı içinde gerçekleştirdikleri yüzey araştırmalarının “Kazı Sonuçları Toplantısı (KST)” ve “Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (ANMED)” süreli yayınlarında basılan yıllık raporları: “Patara 1988”, KST XI.2 (1990) 1-21; “Patara 1989”, KST XII.2 (1991) 29-55; “Patara 1990”, KST XIII.2 (1992) 235-258; “Patara 1991”, KST XIV.2 (1993) 385-408; “Patara 1992”, KST XV.2 (1995) 279-301; “Patara 1993”, KST XVI.2 (1995) 253-282; “Patara 1994”, KST XVII.2 (1996) 159-184; “Patara 1995”, KST XVIII.2 (1997) 191-217; “Patara 1996”, KST XIX.2 (1998) 53-79; “Patara 1997”, KST XX.2 (1999) 159-178; “Patara 1998”, KST XXI.2 (2000) 91-104; “Patara 1999”, KST XXII.2 (2001) 79-94; “Patara 2000”, KST XXIII.1 (2002) 397-412; “Patara 2001”, KST XXIV.1 (2003) 1-10; “Patara 2002”, KST XXV.1 (2004) 87-102; “Patara 2003”, ANMED 2 (2004) 37-44; “Patara 2004”, ANMED 3 (2005) 57-65; “Patara 2006”, KST XXIX.1 (2008) 59-72.

Yayına Hazırlanan Kitaplar:

1] S. Bulut – Ş. Aktaş, Patara Kenti ve Teritoriumu Çiftlik Yerleşimleri ve İşlikler.

2] G. Işın, Hellenistik Dönem Patara Seramiği.

3] H. İşkan, Patara Deniz Feneri.

4] Ş. Özüdoğru – E. Dökü, Patara Seramik Fırınları ve Yerel Seramik Üretimi

5] F. Işık – G. Işın, Patara Tepecik Bey Yerleşmesi. Arkaik ve Klasik Dönemlerde Patara’dan Bir Konut Örneği.

6] G. Işın, Patara Tepecik Bey Yerleşmesi Depo Buluntuları İÖ 7. yy- İÖ 3.yy.

PATARA KAZI SONUÇLARI ÜZERİNE YAPILAN
TEZ ÇALIŞMALARI

Biten ve Yayına Hazırlananlar:

1] A. Özkul, Patara Kandilleri, (Yükseklisans, Erzurum 1991).

2] Ş. Aktaş, Patara Sunak Gömütleri (Yükseklisans, Antalya 1995).

3] G. Işın, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Patara Terrakotaları (Doktora, Antalya 1998).

4] K. T. Kahya, Patara Erken Dönem Boyalı Seramiği (Yükseklisans, Antalya 1998).

5] L. Gültekin, Patara Korinth Tapınağı. Mimarisi ve Restorasyon Önerileri (Yükseklisans, Antalya 1998).

6] Ç. Uygun, Geç Hellenistik-Roma Dönemi Patara Takıları (Yükseklisans, Antalya 2000).

7] Ş. Özüdoğru, Patara Sikke Basımları ve Patara Kazılarından (1989-2001) Ele Geçen Sikkeler (Yükseklisans, Antalya 2002).

8] S. Baybo, Patara Kazılarında (1989-2001) Ele Geçen Cam Eserler (Yükseklisans, Antalya 2003).

9] E. Dündar, Hellenistik ve Roma Dönemleri Patara Unguentariumları (Yükseklisans, Aydın 2006).

10] B. Ş. Özdemir, Patara Roma Dönemi Günlük Kullanım Seramikleri (Yükseklisans Tezi, Antalya 2009).

11] Ç. Uygun, Patara Kırmızı Astarlı Seramikleri (Doktora, Antalya 2009).

12] F. Şahin, Patara Metal Eserleri (Yükseklisans Tezi, Antalya 2010).

13] F. Gülşen, Patara Markia Anıt Mezarı (Doktora, Antalya 2010).
Üzerinde Çalışılanlar:

1] Ş. Aktaş, Patara. Anacadde ve Güney Kapı (Doktora, Antalya).

2] E. Dündar, Patara Kazılarından Ele Geçen Ticari Amphoralar ve Amphora Mühürleri (Doktora, Antalya).